ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี

         
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 427070
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

ชื่อ : นางวันเพ็ญ มังศรี
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

ชื่อ : นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
E-mail :

 

 

 

ชื่อ : นายสมชาย เลิศประเสริฐพันธ์ 
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425779
สถานที่ทำงาน : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial