พม.เพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบครัวในพื้นที่ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบครัวในพื้นที่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด


Share:กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ณ พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรุบรี

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ณ พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรุบรี


Share:งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

“พอ.สว.เพชรบุรี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือชาวบ้าน มอบยา ผ้าห่ม ตรวจรักษาโรค พร้อมเยี่ยมเยือนประชาชนถึงบ้าน”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู คณะแพทย์พอ.สว. นายอำเภอท่ายาง เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน เดินไปไหนลำบาก และผู้ป่วยที่เกิดจากการดื่มสุรา ส่งผลให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง โดยได้มอบถุงยังชีพ แพมเพิสต์ น้ำดื่ม สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี สร้างขวัญกำลังใจ ความอบอุ่นให้ประชาชน ณ บ้านหนองตาฉาว หมู่ 2 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:พม.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565 และรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินกองทุน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (กศน.) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐ แก้วสว่าง ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นประธานการประชุมฯนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพร้อมด้วยคณะ วัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยคณะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเขาย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา และคณะกรรมการจัดงานตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ เป็นประธานการประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial