งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม คณะแพทย์ พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเดินทางต่อ ลงเรือ ล่องข้ามแม่น้ำบางตะบูน เยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ไม่สามารถออกจากบ้านไปรับบริการจากจุดหน่วยแพทย์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาก เดินไม่ไหว ไปไหนลำบาก โดยได้มอบยาชุดพระราชทาน พร้อมผ้าห่ม และฉีดวัคซีน สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ความอบอุ่นให้ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบางสามแพรก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565” ณ ห้องประชุมปะการัง โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 และสนับสนุนบทบาทของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และองค์กรด้านคนพิการ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 109 คน


Share:พม.เพชรบุรี จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) และร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) และร่วมเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ หลังทราว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี


Share:งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสำราญ เจริญผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งนี้ได้ออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาว พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ณ วัดยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share:เวที “สมัชชาคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการที่ยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้กับคลังปัญญาสมาชิก

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี(องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดเวที “สมัชชาคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการที่ยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้กับคลังปัญญาสมาชิก โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาฯ และมีนางสาวอารีย์ วงศ์วัฒนะ ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด” โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยียมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ในรอบที่ผ่านมา และความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

และในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (หลังที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย นายอำเภอบ้านแหลม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรและผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงมิทัศน์ ณ วัดหนองจอก (ลานวัฒนธรรมชุมชนเก่าหนองจอก) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงมิทัศน์ ณ วัดหนองจอก (ลานวัฒนธรรมชุมชนเก่าหนองจอก) บ้านตลาด หมู่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial