การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม. จ.พบ) ครั้งที่1/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม. จ.พบ) ครั้งที่1/2566 เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับดีเด่นและดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกให้นายอรุณ เกิดสมิง อพม.ตำบลแก่งกระจาน เป็น อพม.ระดับดีเด่น และคัดเลือกนายเซ็ม รูมิง อพม.ตำบลท่าแร้งออก เป็น อพม.ระดับดีเด่นพิเศษ


Share: