การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อของบสมทบจากรัฐบาลประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อของบสมทบจากรัฐบาลประจำปี 2566 จำนวน 8 กองทุน เป็นเงิน 487,080.- บาท ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเพชรบุรี


Share: