การประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างและแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง และแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี


Share: