การประชุมพิจารณาคัดเลือก สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: