การประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวเอกรัตน์นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: