การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share: