การประชุมและเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดการประชุมและเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรุบรี และร่วมเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรุบรี ณ ห้องประชุม blue โรงแรม centra by centara Cha-Am Beach aresort HuaHin อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share: