กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีกิจกรรมอาสาพระราชกุศล จิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าตัวเมืองเพชรบุรี ณ บริเวณลานจอดรถรางไฟฟ้าขึ้นเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรุบรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: