กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงมิทัศน์ ณ วัดหนองจอก (ลานวัฒนธรรมชุมชนเก่าหนองจอก) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงมิทัศน์ ณ วัดหนองจอก (ลานวัฒนธรรมชุมชนเก่าหนองจอก) บ้านตลาด หมู่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด


Share: