กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ณ พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรุบรี

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. – 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ณ พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรุบรี


Share: