กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคีรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด


Share: