กิจกรรมเปิดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทีม One Home หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสมชัย เลิศประเสริฐพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้


Share: