สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีกิจกรรมเสวนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ความรู้ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเสวนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ความรู้ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนแรง” ณ เลควิว รีสอร์ท ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share: