ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ 2566
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูน ...
อ่านต่อ
พม.เพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว ...
อ่านต่อ
การประชุมโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial