ความยากจนครัวเรือนไทย…จะหลุดพ้นได้อย่างไร Breaking the Cycle of Poverty in Thai Family

เรื่อง : แก้ปัญหายากจนแบบจีน ต้องมุ่งมั่นและเอาจริง

เครดิต : Nation World News


Share: