“คุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคไร้พรมแดน Quality of Life of People in the Borderless Era”

เรื่อง : สำคัญกว่าเทคโนโลยี คือความเข้าใจ

เครดิต : CAT TELECOM PCL.


Share: