งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม คณะแพทย์ พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเดินทางต่อ ลงเรือ ล่องข้ามแม่น้ำบางตะบูน เยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ไม่สามารถออกจากบ้านไปรับบริการจากจุดหน่วยแพทย์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาก เดินไม่ไหว ไปไหนลำบาก โดยได้มอบยาชุดพระราชทาน พร้อมผ้าห่ม และฉีดวัคซีน สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ความอบอุ่นให้ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบางสามแพรก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: