งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

“พอ.สว.เพชรบุรี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือชาวบ้าน มอบยา ผ้าห่ม ตรวจรักษาโรค พร้อมเยี่ยมเยือนประชาชนถึงบ้าน”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นายแพทย์อมรเทพ บุตรกตัญญู คณะแพทย์พอ.สว. นายอำเภอท่ายาง เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน เดินไปไหนลำบาก และผู้ป่วยที่เกิดจากการดื่มสุรา ส่งผลให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง โดยได้มอบถุงยังชีพ แพมเพิสต์ น้ำดื่ม สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี สร้างขวัญกำลังใจ ความอบอุ่นให้ประชาชน ณ บ้านหนองตาฉาว หมู่ 2 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share: