งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

“พอ.สว.เพชรบุรี ลุยป่าข้ามลำห้วย ช่วยเหลือชาวบ้านปาเกอะญอป่าเด็งแก่งกระจาน มอบยา ผ้าห่ม ตรวจรักษาโรค พร้อมเยี่ยมเยือนประชาชนถึงบ้าน”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ณ โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (ปาเกอะญอ) ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share: