งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้การช่วยเหลือเบี้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2 ราย และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลดอนยาง ตำบลสำมะโรง และตำบลหัวสะพาน จำนวน 3 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: