จิตอาสาเพชรบุรี “ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” พัฒนาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชายหาดหน้าวัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเศวร มหาราช และชายหาดหน้าวัดเนรัญชราราม โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: