จิตอาสาเพชรบุรี น้อมรำลึกพระอัจฉริยะภาพอันล้ำเลิศ พระปรีชาสามารถ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ โรงเรียนวัดกุญชร วชิราราม หมู่ 4 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: