ชาวเพชรบุรีซาบซึ้งชาวไทยซิกข์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบถุงยังชีพปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นายเลิศชัย ศรีกุเรชา ผู้แทนชาวไทยซิกข์ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีรับมอบถุงปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ณ วัดหนองจอก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนายเลิศชัย ศรีกุเรชา ผู้แทนชาวไทยซิกข์ ได้เปิดเผยว่า พวกเราชาวซิกข์ได้มาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว ชาวซิกข์ก็คือคนอินเดียที่เกิดในเมืองไทย เมืองแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดิน ด้วยความสำนึกแผ่นดินที่ให้เราอยู่อย่างมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง จึงขอตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ให้พี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อน ชาวไทยทุกคนที่เปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นำมาซึ่งความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ถ้าเวลานี้เราไม่ช่วยกันแล้วเวลาไหนเราจะช่วยกัน ช่วงเวลาวิกฤตที่ชาวไทยซิกข์ ช่วยกันรวบรวมเงิน จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีชาวบ้านมารับมอบจำนวน ๓๐๐ คน โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะเหล่ากาชาด ได้นำหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ไปร่วมแจกให้กับพี่น้องประชาชนด้วย


Share: