ชุดองค์ความรู้ ห้องสมุดชีวิต E-Library

เลี้ยงเดี่ยว…เลี้ยงดี/ เลี้ยงเดี่ยวไหว ถ้าใจแข็งแรง Strong Single Parent

9 วิธีเตรียมตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (สภาพจิตทำอย่างไร ให้แกร่ง) เครดิต : Submunkong4289 ...
อ่านต่อ

Bully…ไม่มีใครอยากได้ยิน Stop Bullying Show Respect

เรื่อง : วิธีการรับมือกับการโดนบูลลี่ (Bully) และคุณควรดูแลจิตใจตัวเองอย่างไรเมื่อถูกบูลลี่ https:// ...
อ่านต่อ

หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ Stop Human Trafficking

เรื่อง : เส้นทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติ การป้องกันและแก้ไข https://www.bangkokbiznews.com/health/labour ...
อ่านต่อ

ความยากจนครัวเรือนไทย…จะหลุดพ้นได้อย่างไร Breaking the Cycle of Poverty in Thai Family

เรื่อง : แก้ปัญหายากจนแบบจีน ต้องมุ่งมั่นและเอาจริง เครดิต : Nation World News ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial