ชุดองค์ความรู้ ห้องสมุดชีวิต E-Library

ปีใหม่ชีวิตใหม่…ชีวิตดีสร้างได้ด้วยมือเรา New Year New Me…Your Life is in Your Hand

เรื่อง : วางแผนครึ่งปีหลังอย่างไรให้ชีวิตดี New Year New You SPECIAL เครดิต : THE STANDARD ...
อ่านต่อ

สร้างสังคมคุณธรรมรวมพลังต้านทุจริต Anti-Corruption Create a Moral Society

เรื่อง ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง เครดิต : กลุ่มงานวิจัยและความต้องการเครือข่ายสสว.3 ...
อ่านต่อ

เศรษฐกิจใหม่ วิถีใหม่ ทักษะใหม่ในโลกอนาคต New economy,New Normal, New skills in the Future World

เรื่อง "Metaverse โลกเสมือนจริง" พลิกโฉมเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม เครดิต : ผ่าเศรษฐกิจโลก | TOP NEW ...
อ่านต่อ

จิตใจที่ดีในร่างกายที่สมบูรณ์ Sound Mind in Sound Body

เรื่อง : การสร้างสุขภาพจิตที่ดี by หมอแอมป์ เครดิต : DrAmp Team ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial