ชุดองค์ความรู้ ห้องสมุดชีวิต E-Library

เลี้ยงเดี่ยว…เลี้ยงดี/เลี้ยงเดี่ยวไหว ถ้าใจแข็งแรง Strong Single Parent

เรื่อง : 10 เทคนิค เลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีความสุข สไตล์พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว “เลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีความ ...

Bully…ไม่มีใครอยากได้ยิน Shop Bullying Show Respect

เรื่อง : Stop Cyberbullying ทักษะในการรับมือกับการ Bully เครดิต : AISSustainability ...

หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ Stop Human Trafficking

เรื่อง : หยุดการค้ามนุษย์ (พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ...

ความยากจนครัวเรือนไทย…จะหลุดพ้นได้อย่างไร Breking the Cycle of Poverly in Thai Family

เรื่อง : "ความจนมันร้าย" ส่งต่อข้ามรุ่นยากหลุดพ้น ปัญหาความยากจนจะจบลงที่ตรงไหน? ปีแล้วปีเล่า ที่มีก ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial