ชุดองค์ความรู้ ห้องสมุดชีวิต E-Library

“คุณภาพชีวิตของคนไทยในยุคไร้พรมแดน Quality of Life of People in the Borderless Era”

เรื่อง : สำคัญกว่าเทคโนโลยี คือความเข้าใจ เครดิต : CAT TELECOM PCL ...
อ่านต่อ

สร้างสังคมคุณธรรมรวมพลังต้านทุจริต Anti-CorruptionCreate a Moral Society

เรื่อง : การปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบ เครดิต : ศูนย์คุณธรรม (องค์การ มหาชน) ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial