นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวชยุดา ทรัพย์สงวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19 และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค นมผง นมกล่อง ผ้าห่ม และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้กักตัว 14 วัน เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ณ ชุมชนพื้นที่บ้านกล้วย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


Share: