นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “เรามีเรา” แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “เรามีเรา” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปปช่วย แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และอีกส่วนหนึ่งได้มอบให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19) ที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการต่อไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 ถุง ณ โรงแรมต้นตาล รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


Share: