ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ในตำแหน่ง นักวิชาการเินและบัญชี


Share: