ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2


Share: