ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ใน สนง.พมจ. (สป.พม.) จังหวัดเพชรบุรี **สำหรับแนวทางการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564**


Share: