ประกาศวัน เวลา ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ใน สนง.พมจ. (สป.พม.) จังหวัดเพชรบุรี


Share: