ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ “จังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESSO”(Phetchaburi City Of Gastronomy) และตัวนำโชค (Mascot) “น้องโตนด”


Share: