ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2564


Share: