ประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการในสังกัดที่สนใจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประกาศรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (2 อัตรา)


Share: