ประชาสัมพันธ์โครงการ Bank on Bank ธกส. โครงการที่ให้ประชาชนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุน เพื่อนำไป “ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย”


Share: