ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศุนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมืองเพชรบุุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share: