ประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง ฯ เป็นประธานการประชุม


Share: