ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-14.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: