ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-17.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566 โดยมีผู้ประปัญหาทางสังคมได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 181 ราย ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: