ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการมอบรถวิลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในจังหวัดเพชรบุรี และดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน Save Roads Save Lives โดยมี นางสาวธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯ


Share: