ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (กอพม) ครั้งที่ 2/ 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (กอพม) ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่นประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 1 คน คือ นายเซ็ม รูมิง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอให้นายเซ็ม รูมิง เป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรี ในการเข้ารับการพิจารณาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: