ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: