ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น ( ศชร. ) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น ( ศชร. ) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


Share: