ประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์ (ทุกหมวดเงิน) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00-16.30 น นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์ (ทุกหมวดเงิน) ผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่าน รองปลัดธนสุนทร สว่างสาลี เป็นประธานในการเปิดการประชุม


Share: