ประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: