ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นประจำปี 2565 จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรณธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share: